• انتصاب
  • مزايده ششم
  • انتصاب
  • در کوچه پس کوچه هاي نمدمالها
  • مديرعامل سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري

انتصاب


مسعود حبيبي به عنوان سرپرست سازمان منصوب شد

جزییات بیشتر

مزايده ششم


سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد در نظر دارد مزايده اي با شرايط ويژه به شرح ذيل برگزار نمايد :

جزییات بیشتر

انتصاب


مهندس اکبر شاهوردي به عنوان سرپرست معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شهرکرد منصوب گرديد.

جزییات بیشتر

در کوچه پس کوچه هاي نمدمالها


خرقه فراموشي برتن نمد شهرکرد

جزییات بیشتر

مديرعامل سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري


با تخصيص بودجه دولتي در قالب بازآفريني شهري و مشارکت مردم ميتوان روح تازه تري به بافت فرسوده دميد.

جزییات بیشتر

مزايده پنجم


سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد در نظر دارد مزايده اي با شرايط ويژه به شرح ذيل برگزار نمايد :

جزییات بیشتر

معاون وزير کشور دربازديد از بافت فرسوده شهرکرد


معاون عمراني وزير کشور با بيان اينکه نوسازي بافت فرسوده فرصتي براي توسعه شهرکرد است، روند اقدامات در نوسازي بافت قديمي اين شهر را مطلوب ارزيابي کرد.

جزییات بیشتر

همزمان با اربعين حسيني


فاز سوم طرح محوطه سازي ميدان امامزادگان دو خاتون (س) به پايان رسيد.

جزییات بیشتر

تسطيح مخروبه هاي بافت فرسوده


اراضي اتابکان تسطيح و خاکبرداري شدند

جزییات بیشتر

آغاز فاز سوم عمليات محوطه سازي ميدان امامزادگان دو خاتون (س)


در روند اجراي طرح محوطه سازي ميدان امامزاده عمليات فاز سوم ميدان آغاز شد.

جزییات بیشتر

آخرین اخبار

انتصاب

مسعود حبيبي به عنوان سرپرست سازمان منصوب شد

مزايده ششم

سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد در نظر دارد مزايده اي با شرايط ويژه به شرح ذيل برگزار نمايد :

انتصاب

مهندس اکبر شاهوردي به عنوان سرپرست معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شهرکرد منصوب گرديد.

در کوچه پس کوچه هاي نمدمالها

خرقه فراموشي برتن نمد شهرکرد

مديرعامل سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري

با تخصيص بودجه دولتي در قالب بازآفريني شهري و مشارکت مردم ميتوان روح تازه تري به بافت فرسوده دميد.

مزايده پنجم

سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد در نظر دارد مزايده اي با شرايط ويژه به شرح ذيل برگزار نمايد :

معاون وزير کشور دربازديد از بافت فرسوده شهرکرد

معاون عمراني وزير کشور با بيان اينکه نوسازي بافت فرسوده فرصتي براي توسعه شهرکرد است، روند اقدامات در نوسازي بافت قديمي اين شهر را مطلوب ارزيابي کرد.

همزمان با اربعين حسيني

فاز سوم طرح محوطه سازي ميدان امامزادگان دو خاتون (س) به پايان رسيد.

آغاز فاز سوم عمليات محوطه سازي ميدان امامزادگان دو خاتون (س)

در روند اجراي طرح محوطه سازي ميدان امامزاده عمليات فاز سوم ميدان آغاز شد.

تسطيح مخروبه هاي بافت فرسوده

اراضي اتابکان تسطيح و خاکبرداري شدند

بازدید کل : 15981
بازدید این ماه : 11652
بازدید امروز : 11
بازدید کننده آنلاین : 1
بازدید دیروز : 46