آگهي مزايده 98/1


سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد در نظر دارد مزايده اي با شرايط ويژه به شرح ذيل برگزار نمايد

جزییات بیشتر

گزارش تصويري


نصب المانهاي نوروزي سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد

جزییات بیشتر

انتصاب


مسعود حبيبي به عنوان سرپرست سازمان منصوب شد

جزییات بیشتر

مزايده ششم


سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد در نظر دارد مزايده اي با شرايط ويژه به شرح ذيل برگزار نمايد :

جزییات بیشتر

انتصاب


مهندس اکبر شاهوردي به عنوان سرپرست معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شهرکرد منصوب گرديد.

جزییات بیشتر

در کوچه پس کوچه هاي نمدمالها


خرقه فراموشي برتن نمد شهرکرد

جزییات بیشتر

مديرعامل سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري


با تخصيص بودجه دولتي در قالب بازآفريني شهري و مشارکت مردم ميتوان روح تازه تري به بافت فرسوده دميد.

جزییات بیشتر

مزايده پنجم


سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد در نظر دارد مزايده اي با شرايط ويژه به شرح ذيل برگزار نمايد :

جزییات بیشتر

معاون وزير کشور دربازديد از بافت فرسوده شهرکرد


معاون عمراني وزير کشور با بيان اينکه نوسازي بافت فرسوده فرصتي براي توسعه شهرکرد است، روند اقدامات در نوسازي بافت قديمي اين شهر را مطلوب ارزيابي کرد.

جزییات بیشتر

همزمان با اربعين حسيني


فاز سوم طرح محوطه سازي ميدان امامزادگان دو خاتون (س) به پايان رسيد.

جزییات بیشتر

آخرین اخبار

آگهي مزايده 98/1

سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد در نظر دارد مزايده اي با شرايط ويژه به شرح ذيل برگزار نمايد

گزارش تصويري

نصب المانهاي نوروزي سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد

انتصاب

مسعود حبيبي به عنوان سرپرست سازمان منصوب شد

مزايده ششم

سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد در نظر دارد مزايده اي با شرايط ويژه به شرح ذيل برگزار نمايد :

انتصاب

مهندس اکبر شاهوردي به عنوان سرپرست معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شهرکرد منصوب گرديد.

بازدید کل : 18262
بازدید این ماه : 7496
بازدید امروز : 18
بازدید کننده آنلاین : 1
بازدید دیروز : 12