مزايده 6/98


سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد در نظر دارد مزايده اي با شرايط ويژه به شرح ذيل برگزار نمايد

جزییات بیشتر

آگهي مزايده 5/98


سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد در نظر دارد مزايده اي با شرايط ويژه به شرح ذيل برگزار نمايد :

جزییات بیشتر

تفاهم نامه


تفاهم نامه همکاري بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري منعقد شد.

جزییات بیشتر

گزارش تصويري


بازديد شهردار ، معاونت امور زيربنايي ،رئيس سازمان ، مسئول ترافيک و مسئول اماني پيماني شهرداري از بافت فرسوده و پروژه سنگ فرش محله مسجد ابومحمد

جزییات بیشتر

مزايده 98/4


سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد در نظر دارد مزايده اي با شرايط ويژه به شرح ذيل برگزار نمايد :

جزییات بیشتر

اهدف اصلي اجراي پروژه هاي بازآفريني تقويت زيرساخت‌ها و بهبود کيفي زندگي مردم است


17 طرح از 34 طرح بازآفريني شهري پايدار مربوط به شهرکرد و محلات الحاقي است که در حال انجام ميباشند شروع طرح هاي بازآفريني در شهرکرد بامشارکت مردم در حال انجام است.

جزییات بیشتر

ليست پروژه هاي بازآفريني شهرکرد و محلات الحاقي


پروژه هاي بازآفريني شهرکرد و محلات الحاقي درحال اجراست.

جزییات بیشتر

مزايده 98/3


سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد در نظر دارد مزايده اي با شرايط ويژه به شرح ذيل برگزار نمايد :

جزییات بیشتر

آگهي مزايده 98/1


سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد در نظر دارد مزايده اي با شرايط ويژه به شرح ذيل برگزار نمايد

جزییات بیشتر

گزارش تصويري


نصب المانهاي نوروزي سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد

جزییات بیشتر

آخرین اخبار

مزايده 6/98

سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد در نظر دارد مزايده اي با شرايط ويژه به شرح ذيل برگزار نمايد

آگهي مزايده 5/98

سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد در نظر دارد مزايده اي با شرايط ويژه به شرح ذيل برگزار نمايد :

تفاهم نامه

تفاهم نامه همکاري بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري منعقد شد.

گزارش تصويري

بازديد شهردار ، معاونت امور زيربنايي ،رئيس سازمان ، مسئول ترافيک و مسئول اماني پيماني شهرداري از بافت فرسوده و پروژه سنگ فرش محله مسجد ابومحمد

مزايده 98/4

سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد در نظر دارد مزايده اي با شرايط ويژه به شرح ذيل برگزار نمايد :

بازدید کل : 31440
بازدید این ماه : 7250
بازدید امروز : 9
بازدید کننده آنلاین : 8
بازدید دیروز : 54