آرشیو اخبار

1398/10/29
مزايده 6/98
1398/09/12
آگهي مزايده 5/98
1398/07/22
تفاهم نامه
1398/07/22
گزارش تصويري
1398/07/14
مزايده 98/4
1398/07/14
اهدف اصلي اجراي پروژه هاي بازآفريني تقويت زيرساخت‌ها و بهبود کيفي زندگي مردم است
1398/06/13
ليست پروژه هاي بازآفريني شهرکرد و محلات الحاقي
1398/06/12
مزايده 98/3
1398/02/11 09:57:09
آگهي مزايده 98/1
1398/01/05
گزارش تصويري
1397/12/25 12:52:16
انتصاب
1397/10/22 09:35:09
مزايده ششم
1397/10/10 12:03:19
انتصاب
1397/09/08
در کوچه پس کوچه هاي نمدمالها
1397/09/08
مديرعامل سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري
1397/08/28 10:11:20
مزايده پنجم
1397/08/27
معاون وزير کشور دربازديد از بافت فرسوده شهرکرد
1397/08/09
همزمان با اربعين حسيني
1397/05/30
تسطيح مخروبه هاي بافت فرسوده
1397/05/30 08:12:23
آغاز فاز سوم عمليات محوطه سازي ميدان امامزادگان دو خاتون (س)
1397/05/27 09:30:25
مزايده سوم
1397/04/28
جزئيات جلسه مهم رئيس جمهوري با اعضاي ستاد بازآفريني شهري
1397/04/28
تا پايان برنامه توسعه 429 هکتار از بافت ناکارآمد در 9 محله استان مورد بازآفريني شهري قرار گيرد
1397/04/28
گزارش تصويري
1397/04/28 07:18:19
دبير ستاد ملي بازآفريني شهري: پراکنده کاري 19 دستگاه ساماندهي شد
1397/04/16
گزارش تصويري
1397/04/05
مزايده ضايعات
1397/04/05
مزايده دوم
1397/03/01
آگهي دعوت از مالکين*نوبت دوم
1397/02/23
مزايده اول
صفحه 1 از 2