• آگهي مزايده 5/98
  • تفاهم نامه
  • گزارش تصويري
  • مزايده 98/4
  • اهدف اصلي اجراي پروژه هاي بازآفريني تقويت زيرساخت‌ها و بهبود کيفي زندگي مردم است

ارتباط با ما

آدرس: شهرکرد، تقاطع بلوار خواجه نصیر و خیابان فردوسی جنوبی، مجتمع تجاری اداری لاله ، طبقه دوم


تلفن : 2272060-038
32270067         
فکس : 32272880