آگهي مزايده 98/1

کد خبر: 22080 تاریخ انتشار: 1398/02/11 09:57:09
نمایش: 266
اخبار
سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد در نظر دارد مزايده اي با شرايط ويژه به شرح ذيل برگزار نمايد
1ـ اجاره  و فروش تعدادي املاک سازمان  به صورت اقساط از طريق مزايده كتبي .
2ـ ارائه حداقل 5% قيمت پايه بابت ضمانت شرکت در مزايده بصورت چك تضميني يا ضمانت نامه بانكي يا واريز به حساب سازمان.
3ـ درصورت انصراف برندگان اول و دوم ، سپرده آنان به نفع سازمان ضبط مي گردد.
4ـ متقـاضيان جهت دريافت اسناد شركت درمزايده و تسليم پيشنهادات فرصت دارند از تاريخ  1398/02/11  لغايت
1398/02/22  به اين سازمان واقع درشهركرد ، تقاطع بلوار خواجه نصير و خيابان فردوسي جنوبي ، طبقه دوم مجتمع تجاري اداري لاله مراجعه نمايند .
5ـ هزينه هاي چاپ آگهي و کارشناسي بعهده برنده مزايده مي باشد .
6ـ متقاضيان جهت کسب اطلاعات بيشتر با تلفن هاي 32270067 ـ 32272060 ـ 038 تماس حاصل نمايند .
7 ـ ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج مي باشد .
 
 


 
روابط عمومي
 
سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد

افزودن دیدگاه