• آگهي مزايده 5/98
  • تفاهم نامه
  • گزارش تصويري
  • مزايده 98/4
  • اهدف اصلي اجراي پروژه هاي بازآفريني تقويت زيرساخت‌ها و بهبود کيفي زندگي مردم است

ليست پروژه هاي بازآفريني شهرکرد و محلات الحاقي

کد خبر: 22153 تاریخ انتشار: 1398/06/13
نمایش: 89
اخبار
پروژه هاي بازآفريني شهرکرد و محلات الحاقي درحال اجراست.


افزودن دیدگاه