• آگهي مزايده 5/98
  • تفاهم نامه
  • گزارش تصويري
  • مزايده 98/4
  • اهدف اصلي اجراي پروژه هاي بازآفريني تقويت زيرساخت‌ها و بهبود کيفي زندگي مردم است

تفاهم نامه

کد خبر: 22181 تاریخ انتشار: 1398/07/22
نمایش: 49
اخبار
تفاهم نامه همکاري بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري منعقد شد.
تفاهم نامه همکاري بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري منعقد شد.
 
در راستاي ايجاد و گسترش همکاري هاي آموزشي، ظرفيت سازي و سازماندهي مکان برگزاري دوره هاي آموزشي موردنياز اداره کل آموزش فني حرفه اي استان و به منظور توانمندسازي فعالان بخش آموزشي آن اداره کل اين تفاهم نامه منعقد شد.
اين توافق نامه در راستاي گسترش ارتباطات و زمينه هاي همکاري بين مجموعه ها، واگذاري مکان مورد نياز جهت اجراي دوره هاي آموزشي ، ارتقاي مهارت و همکاري در زمينه اجراي دوره هاي آموزشي مورد نياز کارکنان و اعضا سازمان منعقد شد.
 

افزودن دیدگاه