• بازار ميلاد ، دهليزي براي رونق بافت هاي فرسوده
  • مهندس شاهوردي از پيشرفت فيزيکي 55 درصدي پروزه هاي سازمان خبر داد
  • احداث معبر فرهنگي کوي نمد مالان در دستور کار سازمان قرار گرفت
  • بازديد ميداني از کيفيت اجراي پروژه بازآفريني شهري در شهرکرد
  • آگهي مزايده

بازديد ميداني از کيفيت اجراي پروژه بازآفريني شهري در شهرکرد

کد خبر: 62328 تاریخ انتشار: 1399/06/15
نمایش: 212
اخبار
رئيس سازمان به همراه رئيس محترم شوراي اسلامي شهر شهرکرد اغز پروژه هاي بازآفريني به صورت سرزده بازديد کردند
طبق گزارش روابط عمومي سـازمان عمـران و بازآفرينــي فضـاهاي شهري شهـرداري شهـرکرد: رياسـت محترم سـازمان به همـراه رئيـس محترم شـوراي اسلامي شهرکرد با حضور سر زده، از کيفيت اجراي پروژه 《پياده رو سازي در بلوار خواجه نصير》 اطميـنان خاطر حاصل کردند.
در اين بازديد مهندس اکبر شاهوردي ضمن اشاره به اهميت حفظ بافت سنتي، تاکيد کرد که اجراي هر پروژه در اين بافت‌ها مستلزم توجه ويژه‌اي در حوزه فرهنگي و عمــراني است. کيفيـت اجراي اين پروژه‌ها عــلاوه بر حساسـيت‌هاي مرسـوم، مي‌بايست متضـمن احيا بافت‌هاي فرسـوده و باز‌زنده سازي آنها نيز باشد.
 اين پروژه که حجم قابل توجهي از بافت منـطقه را احيا مي‌کند، از مصوبات سـتاد باز‌آفرينــي استان چهارمحــال و بختـــياري است. اداره کل راه و شهرسازي به نمايندگي از شرکت باز افرينـي ايران و شهــرداري شهرکرد به عنوان بهره بردار  طرح عمــلياتي کردن اين پروژه را محقـق مي‌کنند.
تا کنون ۷۵ درصد از اين پياده‌روسـازي انجام شده که طي بازديد امروز کيفيت اجراي آن مناسب و همسو با نيازسنجي‌هاي بافت فرسوده ارزيابي شد. افزايش کيفيت عبور و مرور، بهبود سيما و منظر شـهري ، مناسـب‌سازي جهت بهـره برداري نابينايان گرامـي و بازآفريني فضاهاي شـهري از الزامات اجراي اين پروژه  که با اعتباري بالغ بر ده ميليارد ريال در حال اتمام است، محسوب مي‌شوند.
در اين بازديد رياست سازمان ضمن بررسي دغـدغه‌هاي شـهرونـدان ساکن در اين منطـقه، بر رفـع مشـکلات موجـود و بهـبود کيفيـت باز آفرينـي  بافت‌هاي فرسوده تاکيد کرد و عنوان کرد که در اين خصوص سازمان عـمران و بازآفريني فضـاهاي شهري شـهرداري شهرکرد تمـام توان و نيـروي خود را صرف خواهد کرد.
نهايتا با توجه به اهميت موضوع، مقرر شد که با توجه به نيازهاي موجود و خواسته‌هاي به حق شهروندان طي برگزاري جلسات بين اداره کل راه و شهرسازي، سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري و مشاور طرح، موارد مطروحه بررسي و تصميمات لازم اتخاذ گردد.

 

مولف: روابط عمومی سازمان

افزودن دیدگاه